Общи условия на Сема Експрес ЕООД за транспорт

Ние от Сема Експрес ЕООД се опитваме винаги да говорим на един език с нашите клиенти.
В следващите редове ще ви запознаем накратко с нашите общи условия.
Или може да прочетете подробните ОБЩИ УСЛОВИЯ.

При предаване на пратката, клиентът приема общите условия на Сема Експрес ЕООД за превоз на документална или колетна пратка през нас, клиентът се съгласява, че ние можем да наемем фирма подизпълнител, ако решим, че е нужно за постигане на желаната крайна цел от клиента.

Клиентът заплаща услугата в момента на взимане на пратката, когато услугата е в брой. При заплащане по банков път, Сема Експрес ЕООД предоставя фактура, а клиентът се задължава с заплащането и по банка и изпращане на платежно по имейл или вайбър.

При опасните стоки нещата са малко по-сложни. Има списък с изброени предмети, които са опасни за превозване.
При фигуриране в списъка Сема Експрес ЕООД има пълното право да откаже транспортирането на пратката на клиента.
Клиентът е длъжен да декларира, какво ще се транспортира, ако излъже носи последствия за това, спрямо закона за правосъдие в Република България.

Клиентът се съгласява, че пратката му може да бъде проверена от всякакви държавни органи по всяко време.

При забавяне на пратката поради неочаквано възникнали причини, Сема Експрес ЕООД
не носи, никаква отговорност за това, но работи за постигане на крайната цел зададена от клиента. Цената не се калкулира на услугата.

При получаване на пратка от страна извън ЕС, се дължи мито и ДДС спрямо обявената стойност. Тези две такси се заплащат от получателя.

При предоставяне на грешен или непълен адрес на получателя, Сема Експрес ЕООД ще направи всичко възможно да достави пратката, но могат да възникнат допълнителни такси. Пратки се приемат само с верен телефонен номер.

При отказана или недоставяема пратка, разходите за връщане се поемат от изпращача и в двете посоки и всички допълнителни такси към нея. Ако клиентът откаже да заплати тези такси, Сема Експрес ЕООД има правото да унищожи или продаде съдържанието.

От Сема Експрес ЕООД не сме длъжни да ви обезщетим, ако пратката ви е загубена, забавена, недоставена или повредена.  Досега случай със загубена пратка не сме имали.